Total Pageviews

మీకు కావలసిన ఫారముల కొరకు "FORMS: క్లిక్" చేయండి.

GDS WELFARE FORMS

Wednesday 29 May 2013

GDS లకు ట్రైనింగు అలవెన్సులు

తపాలా శాఖ ఆదేశములు No: 01-54-2011-Trg dtd.16-5-13 ప్రకారము GDS లకు ట్రైనింగు అలవెన్సులు  ఈ క్రింది విధము గా నిర్దారించ బడినవి. 

1. ప్రయాణమునకు ( రెండువైపులకు కలిపి ) : Rs. 100- ( మొదటి రోజు మరియు చివరి రోజు ఒక సరికి )
2. భోజనం ఖర్చు    ( రోజుకు )                   : Rs. 100-
3. వసతి ( lodging) ( రోజుకు )                  : Rs. 200-పోస్టుమేను మరియు గ్రూప్ డి పోస్టుల రద్దు ఫై స్టే మంజూరు

పోస్టుమేను  మరియు గ్రూప్ డి పోస్టుల రద్దు ఫై స్టే మంజూరు 

చేయబడినది . రద్దు కొరకు నిర్దేశించిన 17093 పోస్టులలో

 భాగముగా ఉన్న ఈ పోస్టుల రద్దు ఫై   యూనియనుల 

ప్రయత్నముల మేరకు ఈ స్టే మంజూరు  చేయబడినది . 

STAY GRANTED BY CAT (P.B) DELHI AGAINST ABOLITION OF POSTS OF POSTMEN & MTS.
Department of Posts ordered abolition of 17093 posts of various cadres. Out of which about 7500 posts were related to Postmen & MTS. AIPE Union Postmen & MSE/Gr. ‘D’ filed a case No. 1736/21.05.13 in CAT (P.B) Delhi along with NUPE Postmen & MTS and AIPEU GDS (NFPE). The Hon’ble CAT Delhi has granted stay against the abolition of posts of Postmen & MTS.
Next date of hearing is fixed as 11.6.2013.

Monday 27 May 2013

"0" బ్యాలెన్సు తో SB అక్కౌంట్

ప్రభుత్వ సంక్షేమ పధకముల కొరకు "0" బ్యాలెన్సు తో తపాలా SB అక్కౌంట్ ఆదేశములు వెలువడినవి. 

S B Order No. 9 / 2013 - Introduction of "Basic Savings Account" under Post Office Savings Accounts Rules, 1981 to facilitate opening of Zero Balance Accounts by beneficiaries of any Government Welfare Scheme  


courtesy : sapost.blogspot.in


Sunday 26 May 2013

GDS issues - latest position


GDS AND CASUAL LABOUR LATEST NEWS


1.      Postal Board has sent the proposal for introducing Health Insurance Scheme to GDS, to Finance Ministry for approval.
2.      GDS Bonus ceiling limit raising – Finance Ministry has again returned the file with adverse comments.
3.      Casual Labourers Committee recommendations have been considered by the Postal Board and proposal of the Postal Board is being sent to Finance Ministry for approval. Kerala CAT also directed the Department to communicate its decision on the Casual Labour committee’s recommendations to the CAT.

Mass Dharna will be conducted in front of all Divisional offices on 28.05.2013 demanding immediate settlement of GDS demands. The Dharna will be organized by AIPEU-GDS (NFPE) and NFPE.

Thursday 23 May 2013

massive dharna program on 28-05-2013

జి.డి.యస్. సమస్యల ఫై 28-05-2013 న మఖ్యమైన ఆఫిసులవద్ద ధర్నా జరుగును. ముఖ్యమైన డిమాండులు :

CHARTER OF DEMANDS


1.    Departmentalization of Gramin Dak Savaks and all benefits of Departmental employees extended to GDS as recommended by Justice Talwar Committee.
2.    Constitute 7th CPC and refer GDS wage revision also to the consideration of Pay Commission; Merger 50% of DA with TRCA for all purposes.
3.    Restore the historical prorata wage structure of GDS MD and GDS BPM on par with Postman and Sorting Postman pay scales respectively as recommended by the 6th CPC by rectifying the mistakes committed by the Nataraja Murthy Committee.
4.    Withdrew the new GDS (Conduct & Engagement) Rules, 2011 and restore GDS (Conduct & Employment) Rules, 2001.
5.    Ensure minimum statutory monthly pension of Rs.3500/- to GDS and grant other retirement benefits like gratuity etc., based on the formula applicable to departmental employees and under Gratuity Act 1972 besides family pension facility to GDS.
6.    Enhance the bonus quantum ceiling from Rs.2500/- to Rs.3500/- and end the discrimination.
7.    Reduce cash handling norms from Rs.20,000 to 4,000 and also stamp sale norms.
8.    Ensure full protection of existing TRCA when there is fall in the work load. TRCA should not be reduced under any circumstances.
9.    Remove the outside recruitment quota for Postman Recruitment and 100% Postman vacancies be given to GDS.
10.  Remove the 50 points compulsory conditions and provide compassionate appointment for all eligible dependents in the families of deceased GDS.
11.  Introduce a medical reimbursement scheme for GDS.
12.  Grant full trade union facilities including special casual leave and Foreign Service facilities to GDS Union Representatives.
13.  Enhance to 6 months maternity leave to female GDS instead of 3 months and grant child care leave.
14.  Grant full transfer facility to GDS and ensure protection of the existing TRCA on transfer.
15.  Grant revised TRCA slabs up to 125 points to BPMs based on the workload as on 01.01.2006.
16.  Grant three time bound financial up gradations to all GDS on 10th, 20th and 25th year.
17.  Grant all advances to GDS at par with Regular departmental employees.
18.  Stop combination of duties of GDSMD with that of BPM as it will result in restriction of business hours of BO thereby causing loss of revenue.
19.  Enhance age limit for the departmental examination for promotion to the cadre of Postal Assistant from GDS at par with Postman cadre.
20.  Modify date of superannuation of GDS as the last working day of the month.
21.  Remove the ceiling limit of Rs.50 for cash allowance for conveyance of cash from BO to AO and vice versa.
22.  Grant of LTC and home town LTC facilities to GDS.
23.  Remove the discrimination in grant of welfare assistance to GDS in respect of prolonged illness, Book awards, educational assistance etc,.
24.  Provide norms for MNREGS work at per with SB transactions and also cash conveyance from BO to AO and vice versa.
25.  Relax the embargo of fixing of minimum TRCA in respect of new appointees, Minimum should be the entitled TRCA drawn by the earlier incumbent. No fresh statistics need to be compiled.
26.  Fix norms for  all new items of work entrusted to GDS and until then grant enhanced incentives.
27.  Payment of rent for BO to be borne by the department and till that time grant enhancement of Office Maintenance Allowance (OMA) @ Rs.500 per month.
28.  Redeployment of GDS should not be done beyond 5 kms and full protection of TRCA should be given; in case of redeployment from one post to another, eligible women GDS working as GDSMC/MD/Pkr will be given opportunity to the posts of GDS BPM when fallen vacant in the name of transfer.
29.  Prompt issuing of SDBS cards to all GDS employees.
30.  Grant Children Educational Allowance and small family incentive to all GDS.
31.  Fill up all GDS posts in RMS and convert all GDS MM posts as MTS.
32.  Make an early payment of RPLI incentive and remove the minimum condition and the maximum limit in the grant of NREGS incentive. 


ఒంగోలు లో జరుగబోవు ధర్నా కార్యక్రమము ను

 జయప్రదం చేయండి.


వివరముల కొరకు ఈ వెబ్ పేజీ ని ప్రతిరోజు

 పరిసీలింన్చండి.


Wednesday 22 May 2013

Conserve electricity

విద్యుత్ ను అదా చేయండి , దేశాన్ని విద్యత్ సంక్షోభము నుండి కాపాడండి

కొన్ని ఉపకరణాల విద్యుత్ ఉపయోగపు కొలమానాన్ని గమనించండి. 


Courtecy : www.sapost.blogspot.in

Monday 20 May 2013

Observance of Anti-Terrorism Day on 21.05.2013

తేదీ 21-05-2013,   తీవ్రవాద వ్యతిరేక దినము గా గుర్తించబదినది. తపాలా శాఖ, క్రింది ప్రమాణము స్వీకరించుట కొరకు  ను సూచించినది. 


PLEDGE
We, the people of India, having abiding faith in our country’s tradition of non-violence and tolerance, hereby solemnly affirm to oppose with our strength, all forms of terrorism and violence. We pledge to up hold and promote peace, social harmony, and understanding among all fellow human beings and fight the forces of disruption threatening human lives and values.

తీవ్రవాదమునకు వ్యతిరేకముగా మనమూ గొంతు కలుపుదాం . 

Friday 17 May 2013

GPF interest rate 8.7% wef 1-4-2013

కేంద్ర ప్రభుత్వోద్యోగులు GPF వడ్డీని 2013-14 సంవత్సరమునకు 8.7 గా 
నిర్ణయించబదినది. ఇది 1-4-2013 నుండి వర్తింప బడును. 

నూతన పెన్షను విధానము క్రింద రాబోవు రాబడి కూడా PFRDA  ద్వారా  ఈ క్రింది విధముగా వివరించబడినవి 

(31-03-2013 చివరకు) 
Sr. No.
Scheme
           Average returns (in %)
1
Central Government
12.39
2
State Government
13.00
3
Swavlamban
13.40
4
Private: Equity
8.38
5
Private: Corporate Debt
14.19
6
Private: Government Debt
13.52

Coutesy : nfpe.blogspot.in

Tuesday 14 May 2013

STRUCTURE OF INDIAN POSTAL DEPARTMENT

తపాలా వృక్షము 
Union Govt. of India
The Minister for Communications and Information Technology :
Shri Kapil Sibal
Ministers of State for Communications and Information Technology.
Dr. (Smt.) Kruparani Killi
Shri Milind Murli Deora
Secretary & Director General, Department of Posts and the Chairman of the Postal Services Board.  .
Ms. P. Gopinath
The Board is assisted by a senior staff officers as members
Member (Operations), ·
Member (PLI) & Chairman Investment Board,
Member (Planning),
, Member (Personnel),
Member (HRD),
Member (Technology),
There are twenty-two (22) postal circles each headed by a Chief Postmaster General
Each Circle is further divided into Regions headed by the Post Master General
The Regions are further divided into field units called Divisions (Postal / RMS Divisions). Divisions are headed by Senior / Superintendent of Post Offices or Mail Offices.
Sub divisions headed by Assistant Superintendent of Post Offices or Inspector of Post Offices
The Head Post Offices are major offices which also have account jurisdiction on the smaller post offices.
Sub Post offices & Mukhya Dak Ghars (Sub Post Offices with more powers than a Sub Post Office)
Extra Departmental Sub Post Office and Branch Post Office are manned by Gramin Dak Sewaks
Besides the twenty two postal Circles, there is another Circle, called Base Circle, to cater to the postal communication needs of the Armed Forces. The Base Circle is headed by an Additional Director General, Army Postal Service in the rank of a Major General. The officer cadre of the Army Postal Service comprises officers on deputation from the Civil Posts. Seventy five percent of the other ranks of the Army Postal Service are also drawn from the Department of Posts and the remaining personnel are recruited by the Army.
Courtesy: indiapost.gov.in

Saturday 11 May 2013

A joke on postal services

తపాలా సేవలపై ఒక హాస్య కదంబం. 

చనిపోబోవుచున్న ఒక వ్యక్తితో యమధర్మరాజు :

" చనిపోవు ముందుగ ఒక కోరిక కోరుకొనుము, అదియును నీ ప్రాణము తప్ప."

చనిపోవు వ్యక్తి:

" తపాలా శాఖ ద్వారా వచ్చు నా ఆధార్ కార్డు చూచి చనిపోవు వరము ప్రసాదించండి. "

courtesy: Sakshi weekly


Wednesday 8 May 2013

Congratulations to Com. M.Krishnan

కా// యమ్. కృష్ణన్ " కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యంప్లాయీస్ "సెక్రటరీ జనరల్  గా ఎన్నిక అయినారు. దీనివలన కేంద్ర ప్రభుత్వోద్యోగుల ఐక్యత మరింత సానుకులము అయినది. కా// క్రిష్ణన్ గారికి అభినందనలు.