Total Pageviews

మీకు కావలసిన ఫారముల కొరకు "FORMS: క్లిక్" చేయండి.

GDS WELFARE FORMS

Thursday 28 July 2016

Monsoon plantation at Ongole HO on 29-07-2016- Swastcha bharath Mission

ఒంగోలు హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీసు లో వన మహోత్సవం
ముఖ్య అతిధులు ;
శ్రీ టి ఎ వి శర్మ , సీనియర్ సూపరింటేడెంట్ , ప్రకాశం డివిజన్ , ఒంగోలు 
శ్రీ పి ఉమా మహేశ్వర్ , అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ , సివిల్ , విజయవాడ 
Guests 
Sri S.Muralikrishna, ASPOs Hq.,
Sri L.V.Murali Kumar , ASP (R)
Sri S.Ravikishore, IP, Ongole West, Ongole 

కార్య నిర్వాహకులు;
శ్రీ పి వెంకటేశ్వరరావు , పోస్ట్ మాస్టర్ , ఒంగోలు


Smt. Sd.Meeraj Fathima, IP, Ongole South, Ongole

శ్రీ ఆర్ శ్రీరామమూర్తి , సహాయ పోస్ట్ మాస్టర్ , ఒంగోలు
శ్రీ కె వెంకటేశ్వర్లు, డివిజనల్ సెక్రటరీ , పి 3 , NFPE , ఒంగోలు 
శ్రీ డి మోహనరావ్ , రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు , పి 3 , NFPE , AP 
శ్రీ కె వీరాస్వామి రెడ్డి , PRI (P), Ongole HO

Photos :Get ready for 02-09-2016 one day General strike

7 వ వేతన కమిటీ అన్యాయము మరువవద్దు.
అరా కోరా విదిలింపులు వద్దు. న్యాయమైన వేతన సవరణ కొరకు ఉద్యమిద్దాం. 

WhatsApp లో హల్చల్ చేయుచున్న ఒక పోస్ట్  మీకోసం 
మీ నూతన వేతన పెంపుదల స్థాయి  కొరకు క్రింద చూడండి. 


తేదీ 02-09-2016 న జరుగ బోవు ఒక రోజు సార్వత్రిక సమ్మెలో పాల్గొని మన నిరసన తెలియ చేద్దాం.

extracts from nfpe.blogspot.in

National Federation of Postal Employees
1st Floor North Avenue Post Office Building, New Delhi-110 001
Phone: 011.23092771                                             e-mail: nfpehq@gmail.com
       Mob: 9868819295/9810853981           website: http://www.nfpe.blogspot.com

No. PF-2/2016                                                                                 Dated: 27th, July 2016
 CIRCULAR
To
           
All General Secretaries / NFPE Office Bearers,
All Circle Secretaries /Divisional and Branch Secretaries

Comrades,

2nd SEPTEMBER-2016 – GENERAL STRIKE

           
            All Central Trade Unions and independent  Federations of  Employees of  different industries and services including Confederation of Central Government Employees and Workers and National Federation of Postal Employees have  decided  to organize One day All India General  Strike on 2nd  September-2016 against the anti-people , anti worker policies and authoritarian  attitude of the N.D.A.  Government on the 12 Points Charter of Demands.

            Being the affiliate of Confederation of Central Government Employees and Workers, We endorse the decisions taken by National Secretariat of Confederation held on 24th July, 2016 at New Delhi. The Confederation Circular No. Conf/Sectt/2016 dated 26th July, 2016 is enclosed herewith for taking necessary action accordingly. The demands of Confederation and NFPE are also added as Part –B of Charter of Demands.

            The Campaign Tour programme of All India Leaders of NFPE is enclosed.

            All are requested to arrange campaign meetings as per programme of Confederation and NFPE. All Circle Secretaries  of NFPE  affiliated unions  are also requested to  launch Campaign Programme  in their respective Circle  to Mobilize  maximum participation in 2nd  Sept,2016 Strike.
                       
                                                                        Yours Comradely,

                                                            (R.N. Parashar)
Secretary General

2016 September 2nd General Strike 12 Point Charter of Demands of Joint Platform of Central Trade Unions submitted to government:
PART – A
      1.     Urgent measures for containing price rise through universalization of public   distribution system and banning speculative trade in commodity market.
      2.     Containing unemployment through concrete measures for employment generation.
      3.     Strict enforcement of all basic labour laws without any exception or exemption and stringent punitive measures for violation of labour laws.
      4.     Universal social security cover for all workers.
      5.     Minimum wage of not less than 18000/- per month with provisions of indexation (for unskilled worker).
      6.     Assured enhanced pension not less than 3000 p.m for the entire working population (including unorganized sector workers).
      7.     Stoppage of disinvestment in Central/state public sector undertakings.
      8.     Stoppage of contractorisation in permanent/perennial work and payment of same wage and benefits for contract workers as that of regular workers for the same and similar work.
      9.     Removal of all ceilings on payment and eligibility of bonus, provident fund and increase in quantum of gratuity.
      10.Compulsory registration of trade unions within a period of 45 days from the date of submitting application and immediate ratification of ILO conventions C-87 & C-98.
      11.No FDI in Railways, Defence and other strategic sectors.
      12.No unilateral amendment to labour laws.

PART – B  :  (CGE & POSTAL DEMANDS)

      1.   Avoid delay in implementing the assurances given by Group of Ministers to NJCA on 30thJune 2016, especially increase in minimum pay a fitment formula. Implement the assurance in a time bound manner.
      2.     Settle issues raised by the NJCA, regarding modifications of the 7th CPC recommendations, submitted to Cabinet Secretary on 10th December 2015.
      3.     Scrap PFRDA Act and New Pension System (NPS) and grant Pension/Family Pension to all Central Government employees under CCS (Pension) Rules 1972.
      4.     No privatization, outsourcing, contractorisation of Government functions.
      5.     (i) Treat Gramin Dak Sevaks as Civil Servants and extend all benefits on pay, pension and allownaces of departmental employees.
(ii) Regularise casual, contract, contingent and daily rated workers and grant equal pay and other benefits.
      6.     Fill up all vacant posts by special recruitment. Lift ban on creation of new posts.
      7.     Remove ceiling on compassionate appointments.
      8.     Extend benefit of Bonus Act amendment 2015 on enhancement of payment ceiling to the Adhoc bonus/PLB of Central Govt. employees with effect from the financial years 2014-15. Ensure payment of revised bonus before Pooja holidays.
      9.     Revive JCM functioning at all levels.
10.   Implement Cadre restructuring in left out categories of Postal Department. i.e RMS,MMS,PA CO, SBCO & Postal Accounts etc..

11.  Settle the problems related CBS, CIS & stop harassment and Trade Union victimization.


Thursday 7 July 2016

STRIKE IS DEFERRED, BUT THE STRUGGLE SHALL CONTINUE


Finally, the united struggle of 33 lakhs Central Government Employees under the banner of National Joint Council of Action (NJCA) comprising Railways, Defence and Confederation has compelled the totally negative and unwilling NDA Government to negotiate with the staff side leaders. Hon’ble Prime Minister has intervened and directed three Cabinet Minsters viz. Home Minister Shri Rajnath Singh, Finance Minister Shri Arun Jaitly and Railway Minister Shri Suresh Prabhu to hold discussion with the NJCA Leaders on 30th June 2016. After discussing the demands raised in the Charter of demands, the Ministers assured that a high level committee will be constituted to consider the demands raised by NJCA especially the demand for improving the minimum wage and fitment formula.

As no written communication or minutes regarding the assurances given by Group of Ministers is forthcoming, the NJCA met again and 6th July and decided to go ahead with the strike decision. Again Home Minister Shri Rajnath Singh called the NJCA leaders for discussion on 6thJuly and reiterated the assurances already given on 30th June and stated that the Finance Minister will issue a press statement on 6th July itself confirming the assurances given by the Group of Ministers. It was further assured by the Minister that the proposed High level committee will submit its recommendations to Government within a time frame.

Accordingly, the Government issued the press statement and after detailed deliberations the NJCA unanimously decided to defer the indefinite strike till the committee finalizes its report. The press statement of the NJCA and the Government are attached.(M. Krishnan)
Secretary General
Confederation

Extract from : nfpe.blogspot.in

Wednesday 6 July 2016

Change of Id-Ul-Fitr Holiday to 07.07.2016 in AP Circle.

The closed Holiday on account of Id-Ul-Fitr is changed from 06.07.2016  to 07.07.2016 in Andhra Pradesh Postal Circle.