Total Pageviews

మీకు కావలసిన ఫారముల కొరకు "FORMS: క్లిక్" చేయండి.

GDS WELFARE FORMS

Saturday 31 August 2013

Project arrow PO guide

ప్రాజెక్ట్ యారో పోస్ట్ ఆఫీసు ల పని విధానము గురించి గైడు CPMG, 

Hyderabad ద్వార తాయారు చేయ బడినది. 

ఈ క్రింది లింక్ ద్వార చూడండి. 

క్లిక్ 

Friday 30 August 2013

నూతన పెన్షన్ స్కీము బిల్లు సెప్టెంబర్ 2 వ తేదీ న పార్లమెంటులో ప్రవేశ పెట్టబదవచ్చును.


It is reported that PFRDA Bill will be take up in Parliament for discussion and adoption on 2nd September. Confederation National Secretariat once again calls upon all Central Government Employees to organize 2 hour walkout and nationwide protest demonstration on the day if bill is taken up or on the next day if information received late.


(M. Krishnan)
Secretary General

courtesy: nfpe.blogspot.in

Thursday 29 August 2013

CONFEDERATION DEMANDS INCLUDED IN THE AGENDA OF THE JCM NATIONAL COUNCIL

ఆల్ ఇండియా JCA డిమాన్డులలో తపాలా శాఖ తో కూడిన కాన్ఫెడరేషన్ 

డిమాండులు పొందు పరచ బడినవి. 

CHARTER OF DEMANDS
1. Revise the wages of the Central Government employees including Gramin Dak Sewaks with effect from 1.1.2011 and every five years thereafter by setting up the 7th CPC.
2. Merge DA with pay for all purposes with effect from. 1.1.2011 including for Gramin Dak Sewaks.
3. Remove restriction imposed on compassionate appointments and the discrimination on such  appointments between the Railway workers and other Central Govt. employees.
4. (a) Departmentalise all Grameen Dak Sewaks and grant-them all benefits of regular employees; End Bonus discrimination and enhance bonus ceiling to 3500/-; withdraw open market recruitment in Postman / MTS cadre; Revise cash handling norms; Grant full protection of TRCA; Grant Time Bound Promotion and Medical Reimbursement facility etc,
(b) Regularise the daily rated, contingent, casual workers and introduce a permanent scheme for periodical regularization. Pending regularization, provide them with pro-rata salary at 6th CPC rates.
5. (a) Revive the functioning of the JCM. Convene the meeting of the Departmental Councils in all Ministries/Departments. Settle the anomalies raised in the National Anomaly Committee as also in the Departmental Anomaly Committees. Hold National Council meetings as specified in the JCM constitution. (b) Remove the anomalies in the MACP Scheme.(c) Grant recognition to all Associations/Federations, which have complied with the formalities and conditions stipulated in the CCS(RSA) Rules.
6. Fill up all vacant posts and creates posts n functional requirements.
7. Stop downsizing outsourcing, contractorization, corporatization and privatisation of Governmental functions.
8. (a) Stop the proposal to introduce the productivity linked wage system; (b) discard the performance related pay structure; (c) introduce PLB in all Departments; (d) remove the ceiling on emoluments for bonus computation.
9. Revise the OTA, Night duty allowance and clothing rates.
10. Implement all arbitration awards;
11. Grant Five promotions to all employees as is provided for in the case of Group A services.
12. (a) Withdraw the PFRDA Bill. (b) Rescind the decision to allow FDI in pension sector;(c) Scrap the new contributory pension scheme (d) Extend the existing statutory defined pension scheme to all Central Govt. employees irrespective of their date of entry in Government service.Monday 26 August 2013

RAILWAY DEMAND OF 7 PAY COMN. wAS REFERRED TO FINANCE

The railways have referred the demands concerning 

various service matters of railway employees like 

pay and allowances, promotion and pension

 including the setting up of 7th Central Pay 

Commission to the finance ministry. This comes in 

wake of the Strike Call by both recognized staff 

Federations on Railways. 

courtesy : staffcorner.com 

Friday 23 August 2013

GDS BONUS FLASH

జిడిఎస్ బోనస్  సీలింగ్  2500 నుండి 3500కు  పెంచుటకు  ఆర్ధికశాఖ  అనుమతి  మంజూరు అయినది . తదుపరి  కేంద్రకేబినేట్లో అనుమతి  కొరకు సమర్పించబడుతున్నది.  

Wednesday 21 August 2013

Exam schedule

LGO 2013 పరీక్షా తేదీ : 15-09-2013

IPO పరీక్ష తేదీలు   : 14 , 15 -09-2013

వివరములకు :  క్లిక్   చేయండి      (LGO) ( IPO)

పోస్ట్ మాన్ పోస్టుల భర్తీ కొరకు పరీక్ష వివరములు ( courtesy : apgds.blogspot.in )


Tuesday 20 August 2013

AIRF protests the New Pension schem

నూతన పెన్షను స్కీము కు వ్యతిరేకముగా పోరడుటకు AIRF తన సభ్యులకు పిలుపు ఇచ్చినది. 

నూతన పెన్షను స్కీము కు వ్యతిరేకముగా పోరాటమునకు మద్దతు పెరుగుచున్నది. గమనించగలరు. 


courtsy : staffconer.com


Friday 16 August 2013

Rs.3500- ceiling of Bonus to GDS, meeting with DG(Posts)....

తె. 2-8-13 న DG గారితో జరిగిన మీటింగ్ లో GDS బోనస్ సీలింగ్ 

విషయం చర్చించబడినది. బొనసు ఫైలు ఆర్ధిక మంత్రిత్వ శాఖ కు 

మరిన్ని వివరములతో మరల సమర్పించబడినది. 

courtesy : apgds.blogspot.in
 Extracts:

The issue of Rs.3500- ceiling of Bonus to GDS was elaborately discussed in the meeting held on 02-08-2013 with Secretary, DoP and Postal Board Members by the Secretary Generals of NFPE & FNPO. Department is awaiting further reply from MoF.

GDS BONUS CEILING – LATEST POSITION

         Secretary, Department of Posts held discussion with Secretary Generals of NFPE and FNPO and all the General Secretaries of affiliated Unions/Associations on 02.08.2013 at Dak Bhawan, New Delhi
              GDS Bonus case was discussed in detail. 
         Secretary, Department of Posts, informed that Postal Board has again sent the file for approval of the Finance Ministry after replying all the queries raised by Finance Ministry. 
     On behalf of AIPEU, GDS (NFPE) Com. P. Pandurangarao, General Secretary attended the meeting. Minutes of the meeting will be published later.
M.Krishnan
Secretary General

MINISTRY OF COMMUNICATIONS ADMITTED THAT McKENSEY MODEL (MNOP) L1, L2 IS A TOTAL FAILURE

మేకన్సే మోడల్ RMS ప్రతిపాదనలు రద్దు చెయబదినవి. మన పోరాటములు వాస్తవమని నిరూపణ అయినది. పోస్టల్ మరియు అర్.యమ్.యస్ కార్మికులకు అభినందనలు. 

BETTER LATE, THAN NEVER!!
AT LAST DEPARTMENT OF POSTS AND MINISTRY OF COMMUNICATIONS  ADMITTED THAT McKENSEY
MODEL (MNOP) L1, L2
IS A TOTAL FAILURE
ORDERS ISSUED TO RESTORE THE OLD POSITION
NAME REMAINS (L1, L2) BUT THE SCHEME STANDS SCRAPED
THE STAND TAKEN BY THE JCA (NFPE & FNPO)
FROM THE VERY BEGINNING HAS BEEN PROVED RIGHT.
IT IS A VICTORY FOR OUR CONTINUOUS CAMPAIGN AND STRUGGLES INCLUDING THE DECISION FOR INDEFINITE STRIKE WHICH COMPELLED THE DEPARTMENT TO GIVE AN ASSURANCE THAT NO RMS OFFICES WILL BE CLOSED.
NFPE CONGRATULATES THE ENTIRE POSTAL AND RMS
EMPLOYEES FOR THIS VICTORY.
M.KRISHNA, SG,NFpe 
courtesy: aipeup3chq.com

పోస్ట్ మేను ఉద్యోగముల కొరకు జి డి యస్ ల నుండి దరఖాస్తులు కోరబడినవి.

Holding of  Limited Departmental Competitive Examination for  filling  the Posts of Postman & Mail Guards for the  year 2011 from Gramin Dak sevaks (GDS) and MTS notifications issued by C.O , Hyderabad vide no Re/1-22/PM & MG/Rectt/2011-2012/ vol II dated at Hyd the 31.07.2013.


Examination to be held on 15.09.2013 (Sunday). 
Sl no
Activity
schedule
01
Date of issue notification
05.08.13
02
Last date for submissions of applications to D.O by the candidate
20.08.2013
03
Issue of Admit cards by divisions/units
28.08.2013
04
Date of Examination
15.09.2013
05
Timing of Exam
10.00hrs to 11.30 hrs (90 minutes )
06
Declaration of Results
20.09.2013.
 Syllabus: Total 100 marks . Part-A – 25 Marks. 25 questions on General knowledge. Reasoning and analytical ability (MCQ)
Part-B- 25 Marks:  25 questions on Mathematics (MCQ)
Part-C : (Two Segments).
(i)25 Marks:- English language- objective type/ multiple choice questions
(ii) 25 Marks- Regional Language- Objective type multiple choice questions.

courtesy : sapost.blogspot.in

Thursday 8 August 2013

NFPE youth convension and AIPEU-Gr-C council meeting

AIPEU Gr-C council meeting మరియు Youth convension తే.4-8-13 నుండి 6-8-13 వరకు హైదరాబాద్ లో సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రములో జరిగినవి. ఈ సమవెసములకు మన డివిజను నుండి ప్రాతినిధ్యము జరిగినది. ఈ సమవెసములలొ NFPE సెక్రటరీ  జనరల్ మరియు P3    జనరల్ సెక్రటరీ కా// కృష్ణన్ మరియు Ex. జనరల్ సెక్రటరీ కా// శ్రీధరన్ , కా// వీరయ్య ,CITU హాజరు అయి ప్రసంగించినరు. కొన్ని ఫోటోలు క్రింద ఇవ్వబదినవి. 


Thursday 1 August 2013

Monthly meeting for Aug-13

యూనియన్ మంత్లి మీటింగ్ ఆగస్టు నెలలో జరుగ వలసి ఉన్నది. తేదీ 

ఇంకనూ ప్రకటించ బడలేదు. ముందుగా సమస్యలు తెలియ చేసినచో 

చేపట్ట బడును. కనుక రెండు , మూడు రోజులలో సమస్యల 

వివరములు పంపవలసినది గా కోరుచున్నము.