Total Pageviews

మీకు కావలసిన ఫారముల కొరకు "FORMS: క్లిక్" చేయండి.

GDS WELFARE FORMS

Wednesday 31 October 2012

UNION MONTHLY MEETING 10-2012

23-10-2012 SSP గారితో జరిగిన మంత్లీ మీటింగ్ వివరములు.

సంతమాగులూరు ఆఫీసు బిల్డింగ్ రేపర్లు.
SPM/IP గార్ల వద్దనుండి రిపోర్ట్ ను అనుసరించి రిపేర్లు చేయుటకు అంగీకరించినారు.

పేర్నమిట్ట గ్రామములో తపాలా ఆఫీసు ప్రారంభించుట.

పరిశీలనలో ఉన్నది.

బొట్లగూడూరు తపాలా ఆఫీస్ వేరొక ఇంటిలోనికి మార్చుట

కందుకూరు ASP గారి రిపోర్టును అనుసరించి మార్పు చేయబడును.

మూడు నెలల కు పైగా డెప్యుటెషన్ ఉన్న ఉద్యోగుల HRA ప్రొటెక్షను.  

అటువంటి ఉద్యోగులనుండి వచ్చు విన్నపములు పరిశీలించా బడును.

ఆఫిసుల కొరకు పేపర్,MPCM స్టిక్కరులు,ఇతర స్టేషనరీ సప్లయ్.

PSD నుండి రాని  సమయములో తగినంత ముందుగ డివిజనల్ అఫిసును సంప్రదించినచో సప్లయ్ చేయబడును.

( ఇంకనూ రాని  పక్షమున యూనియన్ కు తెలియచేసిన చో ప్రయత్నించబడును.వివరములు డివిజనల్ ఆఫీసుకు వ్రాసి యూనియన్ యూనియన్ కు తెలియచేయవలసినది గా కోరుచున్నాము)

జనరేటరు సప్లయ్ మరియు ఇనస్టలేషను విషయము.

SPM ల రిపోర్టు వచ్చిన వెంటనే సదుపాయము కలుగాచేయబడును.

అవాంఛనీయ దేప్యుటేషనులు.      

ప్రత్యేక ఉద్యోగి గురించి ఇటములు అంగీకరించబడవు అని తెలిపినారు.
(ఈ విషయము ను సర్కిలు యూనియన్ ను ద్వార పరిష్కరించుటకు ప్రయత్నము చేయబడును.)

రావినూతల SPM కు క్వార్టరు లేని సమయమునకు HRA ఇచ్చుట.

ప్రత్యేక ఉద్యోగి గురించి ఇటములు అంగీకరించబడవు అని తెలిపినారు.
(ఈ విషయము ను సర్కిలు యూనియన్ ను ద్వార పరిష్కరించుటకు ప్రయత్నము చేయబడును.)

లాయరుపేట, ఒంగోలు తపాలా ఆఫీస్ మార్చుట.

బిల్డింగు దొరికిన వెంటనే మార్చుట కు అంగీకారము.

గమనిక : రాబోవు మీటింగు లో చర్చించుటకు సమస్యలు తెలియచేయవలసినది గా కోరుచున్నాము.

 

Postman & Gr-D Exam for 2011,12 & 13

పోస్ట్ మాన్  మరియు గ్రూప్ డి పరీక్షా విధానము మార్పు 

డైరెక్టరేట్ ఉత్తర్వులు No. A-34012/01/2012-DE

dtd. 19-10-12 ప్రకారము జి.డి.యస్ ఉద్యోగులు 2011 , 2012

మరియు 2013 ఖాళీల కొరకు విడివిడిగా మూడు సార్లు పరీక్ష లకు

హాజరు కావచ్చును. దీనివలన వయసు రీత్యా అర్హత కోల్పోకుండు

వెసులుబాటు కలిగినది.

ఆర్దరు కాపీ కొరకు 

www.aipeugdsnfpe.blogspot.in

ను క్లిక్ చేయండి. 

Thursday 25 October 2012

THEFT AT KURNOOL HEAD POST OFFICE

కర్నూల్ హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీసులో చోరీ.

మధ్యాహ్న భోజన అనంతరం కౌంటరు ఉద్యోగులు వచ్చుటకు కొద్దిగా

ముందుగు కౌంటర్ ఉద్యోగి ఉండగానే చోరీ జరిగినది. 

 మొత్తం చోరీ అంతా  CC కెమెరాలో రికార్డు అయినది.

ఈ విడియో కొరకు Youtube లో క్రింది లింక్ లో క్లిక్ చేయండి.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Qtgm0-amED8


జాగ్రత్త సుమా. మీ ఆఫీసు భద్రత గురించి ,మీ బాధ్యతల గురించి జాగ్రతలు తీసికొనండి.
curtosy   :     http://www.gudurpost.blogspot.in/

EXTRACTS FROM ORISSA GDS UNION BLOGSPOT.


ఒరిస్సా రాష్ట్ర జి.డి.యస్. బ్లాగు నుండి వారి భావాలు పరిశీలించండి.
వివరములకొరకు http://orissadakparivar.blogspot.in/2012/06/gds-are-not-slaves-of-trade-union.html ను సందర్శించండి .
, June 19, 2012


  1. GDS ARE NOT SLAVES OF TRADE UNION ZAMINDARSORGANISE! WE HAVE NOTHING TO LOOSE, BUT CHAINS!!
There is limit for everything. Ever since the GDS union was formed in 1999 the Chief Executive of the Union, started abusing NFPE and its leadership. He joined hands with those petty- minded “anti-NFPE” lobby and betrayed the cause of GDS. He betrayed Corn. Adinarayan, the Legendary Leader of the Postal Trade Union movement who sacrificed his whole life for GDS. He objected even shouting the slogan “NFPE Zindabad’.
This “anti-NFPE” lobby started looting the GDS money. They never published the accounts in the journal. They purchased flats and buildings in their own name using GDS money. They became Trade Union Zarnindars’! They never cared for the GDS. They surrendered before the Postal Board fearing vigilance enquiries against their amassing of disproportionate wealth.!
Utilizing this opportunity, the Govt. snatched away alt the benefits of the GDS, one by one. Bonus ceiling reduced; cash handling amount raised; stamps sale amount raised; 25% outside quota for Postmen recruitment notified; compassionate appointment curtailed; thousands of GDSMC, GDSSV, GDSMM posts abolished; TRCA reduced.; no full protection for existing TRCA and finally the GDS Employment rules are changed as “Engagement rules”
All those benefits fought and got by the NFPE, was snatched away, but the Trade Union Zamindars are least worried. . They want money only. They want donation from .GDS arrears. They want donation for building fund. They collected the money and finally swallowed it all. Crores and crores of rupees had seem to be looted. Poor GDS suffered a lot. Finally they bursted out at Amravati. The “anti-N FPE” lobby was exposed like anything. Those comrades who loved NFPE, who opposed corruption, who lost everything, openly told the Trade Union Zamindar that “You, KING IS NAKED”. Everything including the crores worth “Ambani Bhavan” was exposed.
Majority of the delegates decided to form a new union for the GDS. A Union which will stand by the ideal of great leaders like Tarapada, Dada Ghosh, KG Bose, N J lyer and Adinarayana. A union which is corruption-free. A union which is dedicated to the cause of GDS. A union which will not surrender before the administration. A union which will join hands with NFPE. A union which will continue its uncompromising fight against all injustices meted out by the Govt. against the GDS. A union which shall regain the honour, dignity and glory of the GDS. The name of the union is “All India Postal Employees union GDS (NFPE). Let every GDS join this union and let us start a new era.
Let us once again prove that “we have immense potentiality and capable of moving heaven and earth”. Let us organize ourselves. Let us organize with determination. We are sure that success will knock at our doors.
Courtesy : GDS Crusader, Vol.1, No.1
Posted by:AIPEU GDS (NFPE) Odisha Circle.

Tuesday 23 October 2012

DUSSHERA GREETINGS

దసరా శుభాకాంక్షలు 


 
మీ అంతర్గత శత్రువును నిర్జించండి.

 ప్రతి పనిలోనూ మీరే విజయం పొందగలరు..

Thursday 18 October 2012

BONUS ORDERS RELEASED

2011-12 సంవత్సరానికి బోనసు ఆదేశములు వెలువడినవి.
 
60 రోజుల బోనసు గా 


డిపార్టుమెంటు ఉద్యోగులు   రు.6908- పొందగలరు. (సీలింగ్ రు. 3500-)

జి.డి.యస్. ఉద్యోగులు రు.4934- పొందగలరు. (సీలింగ్. రు.2500-)
 

Tuesday 16 October 2012

Protection of pay on droping of work load , for one year

Pay Protection ఒక్క సంవత్సరము మాత్రమే.
 
 
పని భారము తగ్గిన BPM ల విషయములో PAY PROTECTION ఒక్క సంవత్సరము మాత్రమే ఉండు నటుల  ఉత్తర్వులు వెలువడినవి. పని భారము తగ్గినది  మొదలు ఒక్క సంవత్సరము  పాటు పని  భారము పెంచు  కొను టకు ఆ BPM కు ఒక్క అవకాసము ఇచ్చి పని భారము పెరుగనిచో TRCA తగ్గించబడును . ఇది వెసులుబాటా ? లేక తిరోగమనమా ? అదేశముల కాపీ కొరకు www.aipeup3ap.blogspot.in ను సందర్శించండి.
 
 
GDS ల బోనసు సీలింగు 3500- కు పెంచు విషయము కమ్యూనికేషనుల మంత్రిగారి ద్వారా ఆర్ధిక మంత్రి గారి వద్ద సంప్రదించ బడుచున్నది. ఆదేశములు అనుకూలముగా వచ్చునని అశించుచున్నాము.

Friday 12 October 2012

1-1-2006 తరువత నియమింపబదిన జి.డీ.యస్. ఉద్యోగులకు శుభవార్త.

తపాలా డైరెక్టరేట్ ఉత్తర్వులు నం. 5-1/07-WS-I dtd. 16-7-12 ప్రకారం 1-1-06 తరువాత నియమింపబడిన ఉగ్యోగులకు వారి ముందు గా ఆ సంబంధిత పోస్టుకు ఉన్నTRCA లో minimum ఇవ్వ వలసినదిగా ఉత్తర్వులు జారీ అయినవి. కనుక అటువంటి ఉద్యోగులు తమ వివరముల మీ హెడ్ పోస్టాఫిసులో సంప్రదించవలసినదిగా కోరుచున్నాము.

Thursday 11 October 2012

GDS DA orders released

GDS ఉద్యోగుల 7% DA ఆదేశములు వెలువడినవి.

ORDER COPY కొరకు www.aipeugdsnfpe.blogspot.in ను సందర్శించండి.

Wednesday 10 October 2012

POSTMEN & Gr-D EXAM

పోస్ట్ మాన్ మరియు గ్రూప్ డి పోస్టుల భర్తీ కొరకు పరిక్షల షెద్యులు విడుదల అయినది .
Details of limited departmental exam for promotion    to the cadre of Postmen & Multi Tasking staff.

 

Schedule of activity
Postmen/Mail Guard
Multi Tasking staff
Issue of notification
15.10.2012
15.10.2012
Last date for receipt of appln.
02.11,2012
16.11.2012
Issue of Admit cards
05.01.2013
10.01.2013
Date of Admit cards
05.01.2013
27.01.2013
Date of Examination
20.01.2013
27.01.2013
Timing of Examination
10.00 AM to 11.30 AM
10.00 AM to 11.30 AM
Date of declaration of result
31.01.2013
10.02.2013

 మరిన్ని వివరముల కొరకు www.aipeup3chq.com ను సందర్శించండి.
 

Tuesday 9 October 2012

POSTAL WEEK 9-10-12 TO 15-10-12

తపాలా వారోత్సవములు 9-10-2012 నుండి 15-10-2012 వరకు 
 
 
 


తేది  9-10-2012 ప్రపంచ తపాల దినము గా గుర్తింపబడిన విషయము మన అందరి కి తెలిసిన విషయమే.
9-10-2012 నుండి 15-10-2012 వరకు ప్రపంచ తపాలా వారోత్సవములు జరుగనున్నవి. తపాలా ఉద్యోగులు గా మనమూ పాల్గొందాము.
Be proud to be a Indian  Postal Employee. We are serving world  lorgest Postal coridar.

Sunday 7 October 2012

New Postal Policy

నూతన పోస్టల్ పాలసీ 
భారతీయ తపాలా శాఖ ను ప్రయివేటీకరణ చేయుటకు ఉద్దేసించబడినది. దీనిని NFPE తీవ్రముగా వ్యతిరేకించుచున్నది.
ముఖ్యముగా 70 శాతము భారత భారతదేశ జనాభా పల్లెలలో నివసించుచున్న విషయము మరువరాదు. 
 70 శాతము తపాలా ఆదాయము పట్టణములనుండి వచ్చు విష యమూ కాదనలేము. ఈ విధముగా పట్టణములనుండి వచ్చు ఆదాయమే పల్లెలలో తపలసేవలకు వినియోగించబడును. దీనిని cross Subsidy అనవచ్చును. ఈ విధమైన సేవలు ప్రభుత్వ ఆధీనములోని తపాలా శాఖకు మాత్రమే సాధ్యము. తపాలా శాఖలో ప్రయివేటు పెట్టుబడులు అనుమతివ్వబడినచో పట్టణ సేవలకు ప్రాధాన్యత పెరిగి పల్లెలలో సేవలకు కొరత ఏర్పడును.
ఉదాహరణకు Telecom లో పల్లెలలో ప్రయివేటు land ఫోనులు లేనివిషయం మనం గమనించు చున్నాము.
RTC బస్సులు ఎన్ని పల్లెలకు పోవుచున్నవి ? ఎన్ని  ప్రయివేటు బస్స్సులు  పల్లెలకు పోవుచున్నవి?
 అదేవిధముగా తపాల సేవలలో కూడా ప్రయివేటు సంస్థలు వచ్చి పట్టణ సేవలద్వారా ఎక్కువ ఆదాయము పొంది పల్లెల సేవలు పట్టించుకొనవను విషయము తేటతెల్లము. ఆ మిగిలిన పల్లెసేవల భారము ప్రభుత్వ తపాలాశాఖపై పడి  మరింత నష్టమునకు కారణము  అగుట ఖచ్చితము.తద్వారా తపాలా శాఖను నిర్వీర్యము చేయుట దీని ముఖ్యోద్దేశం.
తపాలా శాఖకు ఉన్న monopali ఎత్తివేయుట కూడా పొందుపరచబడినది. ముఖ్య ఆదాయ వనరుగా ఉన్న లెటర్ మెయిల్ ను కూడా ప్రయివేటీకరించుటకు ఎత్తుగడ. కనుక తపాలా ఉద్యోగులు అప్రమత్తతతో దీనిని ఎదుర్కొనుట అవసరము.
రాబోవు పోరాటములకు సిద్ధపడవలసినదిగా కోరుచున్నాము.

Tuesday 2 October 2012

DA orders released

DA ఆర్డరులు రిలీజ్ అయినవి.
(బేసిక్ పే  (గ్రేడ్ పే తో కలపి)  + TRA ) * 7/100 *3 లెక్కించి మీ DA అరియర్స్ మొత్తము సరిచుసుకొనండి.
మూడు నెలల బకాయిలు ఈ నెలలో( అక్టోబరు-12) పొందుటకు అవకాసము కలదు.